اندازه پرونده: 360810 bytes خلاصه

از دید ما به عنوان تولیدکننده کاغذ، صنعت سلولزی - که تولید کاغذ زیر مجموعه آن است - یک صنعت استراتژیک و کاغذ، یک کالای استراتژیک است. از کالا و صنعت استراتژیک، تعاریف گوناگونی ارایه شده است اما کالای استراتژیک در واقع کالایی با ضریب اهمیت بالا است که باید برای آن یک برنامه ریزی بلندمدت انجام شود تا بتوان به اهداف کلانی در حوزه تأمین و عرضه دست پیدا کرد. کالاهای استراتژیک یا کالاهای راهبردی نیاز به یک برنامه ریزی جامع و هدفمند دارند که طبق آن باید استراتژی خاصی برای هر یک از گروه های کالایی انجام شود. به همین نسبت، صنعت استراتژیک نیز صنعتی با ضریب اهمیت بالاست. متاسفانه در سطح کلان، دید استراتژیک به صنعت سلولزی وجود ندارد.

  اندازه پرونده: 502494 bytes خلاصه

  کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت در یک نماد بین‌المللی.

   اندازه پرونده: 1546508 bytes خلاصه

   چکیده:
   امروزه داده ها بسان مواد اولیه بارزشی هستند که در  فرآیند تجاري بیشتر شرکت ها می تواند هدف بالایی را ایجاد کند. این داده ها بدون اینکه کوچک یا بزرگ باشند ویا در چه نوع صنعتی یا خدمتی باشند حکم یک معدن با ارزشی را دارد که هر شرکتی یا صنعتی با تکیه بر آن می تواند نقشه راه آینده خود را از دل همین داده های با ارزش گذشته اجرا نماید. پس به ابزاری احتیاج است که این داده ها را پردازش و استخراج نمود و بازخورد این اطلاعات را در اختیار مدیران شرکت ها ویا سازمانهای دولتی قرار داد.
   دانش داده کاوي یکی از چندین دانشی است که اخیرا گسترش بسیار زیادی  در دنیا داشته است .داده کاوي فرآیند کشف اطلاعات  پنهان درون داده ها است که با توصیف،تشریح، پیش بینی و کنترل پدیده هاي گوناگون پیرامونی، داراي کاربرد بسیاروسیعی در حوزه هاي مختلف است به گونه اي که مرز و محدودیتی براي کاربرد آن در نظر گرفته نشده و زمینه هاي کاربردي آن را از ذرات کف اقیانوس تا اعماق فضا می دانند]شهرابی، جمال .کتاب داده کاوي. موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا و جهاد دانشگاهی واحد. صنعتی امیر کبیر. چاپ اول. سال1386[خرید و تامین مواد اولیه برای هر صنعتی ارزش و جایگاه خاصی دارد.با توجه به اینکه تامین مواد اولیه برای هر صنعتی در هر برهه خاص زمانی پارامترهایی مهم می شود و همچنین این پارامترها  چه از هر دوسوی این خرید و فروش  نگاهی متفاوت است.پس با علم به اینکه مهمترین پارامترها چه می تواند باشد می توان به بهترین نقطه از هر لحاظ الگو متصور شده نزدیک شد و رسید.  در این مقاله از خبرگان و کارشناسان این صنعت نظرخواهی شده است   و مقاله حاضر کوشش دارد بهترین زمان خرید آخال بر اساس داده های پنج سال گذشته خرید آخال یکی از صنایع کاغذسازی کشور که از سال های  94 تا 98  گردآوری شده است و با پارامترهای زمان،میانگین قیمت خرید ماهانه،و مقدار خرید و تعداد خرید اندازه گیری کند. که  بتوان به بهترین زمان خرید با توجه به پارامترهای ذکر شده دست یافت .

    

    اندازه پرونده: 996005 bytes خلاصه

    چکیده:
    صنعت کاغذ و خمیر کاغذ آب زیادی مصرف می‌کند و از این‌رو تأثیر زیادی روی محیط‌زیست، آبزیان و سلامت مردم دارد. ازجمله عوامل اصلی رشد این صنعت حداقل استفاده از آب و تأکید بر بازیابی و مدیریت پساب است. غلظت ناخالصی‌ها و مواد سمی در آب استفاده‌شده در فرایند عمدتاً مزایای بازیافت آن را محدود می‌کند؛ زیرا غلظت مواد ناخالص و سمی اثر نامطلوبی بر روی کیفیت کاغذ، تجهیزات و فرایند می‌گذارد. مواد زائد آلی بیشتر از طریق تجزیه بیولوژیکی و تصفیه بیولوژیکی با استفاده از هضم بی‌هوازی (تولید متان) و به دنبال آن هضم هوازی (شامل فرآوری لجن) مورد پردازش قرار می‌گیرند. اگرچه فرایند تجزیه بیولوژیکی، فرایندی اقتصادی و سازگار با محیط‌زیست است اما تصفیه پساب‌هایی که شامل ترکیبات غیرقابل زیست‌تخریب‌پذیر هستند کاربرد گسترده آن را محدود کرده است؛ بنابراین بسیاری از رویکردهای نوین دیگر، برای مقابله با این مشکل مورداستفاده قرارگرفته‌اند. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP)، لخته سازهای پلیمری زیست‌تخریب‌پذیر جدید، انعقاد الکتریکی و فوتوکاتالیست‌ها به‌عنوان روش‌های جایگزین برای تسهیل کردن فرایند سم‌زدایی و بازیافت ضایعات مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، استراتژی‌های گوناگون تصفیه پساب مرتبط با صنعت کاغذ و خمیر کاغذ ارائه شده است.


     6.0.11.0
     گروه دورانV6.0.11.0