(به ترتیب حروف الفبا)
05.jpg 11.jpg 10.jpg 13.jpg
بهروز ایرانشاهی امیر حسن‌زاده شهرام رهنما بهروز زمانی
معاون مالی و منابع انسانی معاون بازرگانی معاون بهره‌برداری معاون طرح و برنامه
behrouziranshahi@kavehpaper.com amirhasanzadeh@kavehpaper.com rahnama@kavehpaper.com zamani@kavehpaper.com

 

 

08.jpg 06.jpg 04.jpg
سمیه اکبری آرش پویان‌مهر مسعود تنباکوساز
مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک مدیر ارتباطات مدیر حقوقی و قراردادها
s.akbari@kavehpaper.com pooyanmehr@kavehpaper.com tanbakousaz@kavehpaper.com
     
09.jpg 12.jpg 07.jpg
فرشاد زارع اردشیر ولیانی سیروان ویسی‌پور
مدیر حراست مدیر حسابرسی داخلی مدیر تحقیق و توسعه
zare@kavehpaper.com valiani@kavehpaper.com vaisipour@kavehpaper.com

 


6.0.11.0
گروه دورانV6.0.11.0