صفحه

مدیرعامل تاپیکو ابلاغ کرد؛

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 

مدیرعامل تاپیکو بر ضرورت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحول ساز و آینده‌نگر در شرکتهای تابعه این هلدینگ به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریتی در دوره جدید تاکید کرد.

با دریافت لوح واحد نمونه صنعتی استان مرکزی

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 

ثبت رکوردهای تولید و فروش و دریافت پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صمت از دیگر موفقیت های کاغذسازی کاوه در سال 99 است.

در پی انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی؛

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 

بی شک زحمات تک تک کارکنان شرکت، زمینه ساز دستیابی به پیروزی های حاصل شده در سال جاری است و وظیفه می دانم که قدردانی و سپاس خود را صمیمانه ابراز نمایم.

   

6.0.11.0
گروه دورانV6.0.11.0