صفحه

در روزنامه اطلاعات منتشر شد:

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 

این آگهی در روزنامه اطلاعات پنجشنبه 24 خرداد 1403 چاپ شده است.

در روزنامه اطلاعات منتشر شد:

این آگهی در صفحه 10 روزنامه اطلاعات چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 چاپ شده است

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ 

به گزارش واحد ارتباطات شرکت صنایع کاغذسازی کاوه، آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه این شرکت روزنامه اطلاعات پنجشنبه 24 خرداد 1403 به شماره 28691 چاپ شده است.

حضور سرپرست تاسیکو و هیئت همراه

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 

محمد کشانی سرپرست جدید هلدینگ سلولزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ضمن بازدید از کارخانه، در جلسه ای بصورت مشروح مسایل و‌ مشکلات شرکت را از نزدیک با حضور جمعی از مدیران هلدینگ و شرکت کاوه مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

بعدي    

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0