هیأت مدیره

 

avatar.jpg 01.jpg avatar.jpg

حمید حسن
رئیس هیأت مدیره

امیرسامان اسفندیاری
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

رجبعلی احمدی دونچالی
عضو موظف هیأت مدیره

  esfandiary@kavehpaper.com ahmadid@kavehpaper.com

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0